?

Log in

frozen_stepan [entries|archive|friends|userinfo]
frozen_stepan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [May. 2nd, 2011|01:16 am]
frozen_stepan
link1 comment|post comment

(no subject) [Apr. 24th, 2011|04:29 pm]
frozen_stepan
linkpost comment

(no subject) [Apr. 23rd, 2011|08:34 pm]
frozen_stepan
linkpost comment

(no subject) [Sep. 13th, 2010|11:26 pm]
frozen_stepan
linkpost comment

(no subject) [Oct. 26th, 2009|10:07 pm]
frozen_stepan
Я ненавиджу вас всіх разом і кожного окремо. Еожен хто читає цей пост - гидкий слизький смердючий покидьок. Хто не читає - теж.

p.s. шутка

p.s.s не шутка
linkpost comment

(no subject) [Oct. 22nd, 2009|09:10 am]
frozen_stepan
Як же ж мені хочеться перерізати собі горло канцелярським ножиком і при цьому ше так шоб стояти збоку і дивитись як я на підлозі стікаю кровю і копати самого себе чоботом в живіт за то шо такий уйобок.

Мєчьти, мєчьти.......
linkpost comment

(no subject) [Feb. 10th, 2007|01:21 pm]
frozen_stepan
мені позавчора приснилось шо мені курка в око гавном насрала
link1 comment|post comment

(no subject) [Jan. 3rd, 2007|11:27 pm]
frozen_stepan
Вже пару років в мене не було твердої поверхні під ногами і я продовжую падати в дивокрай таємничого шизофренічного, готичного самознищення.
link3 comments|post comment

(no subject) [Dec. 21st, 2006|03:32 am]
frozen_stepan
вмирати треба гордо
linkpost comment

(no subject) [Dec. 13th, 2006|07:20 pm]
frozen_stepan


|||
VVV

Read more...Collapse )
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]